Fertilia

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către SAPIENS MEDICAL CENTER

În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (denumit in continuare și „GDPR”), cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, SAPIENS MEDICAL CENTER (“Societatea”) are obligația de a prelucra datele cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislația în vigoare) în condiții de siguranță, pentru scopurile generale specificate în prezenta Nota de Informare, în contextul furnizării serviciilor medicale de care beneficiați în cadrul clinicii SAPIENS MEDICAL CENTER.

 1 INFORMATII GENERALE
Prin prezenta Nota de Informare dorim să vă explicăm modul în care are loc prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal (indicate în aceasta Nota de Informare) de catre SAPIENS MEDICAL CENTER și prin care ne asigurăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate în mod responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă.
Datele cu Caracter Personal (reprezentand orice fel de informații care pot duce la identificarea unei persoane fizice) sunt detaliate in sectiunea 6 de mai jos, fiind definite in considerarea dispozitiilor legale aplicabile. Pentru indeplinirea scopurilor acestei Note de Informare, va aducem la cunostinta faptul că  SAPIENS MEDICAL CENTER este Operator de date cu caracter personal, astfel cum este acesta definit conform GDPR. Intenția noastra este de a vă pune la dispoziție informații suficiente, prezentate într-o manieră facilă, pentru a ne asigura de înțelegerea operațiunilor de prelucrare pe care SAPIENS MEDICAL CENTER le efectuează, în contextul legal aplicabil. Pentru orice detalii care ar putea fi necesare în vederea înțelegerii acestei Note de Informare ori a proceselor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ale dumneavoastra, vă oferim posibilitatea sa ne comunicați orice nelamuriri sau solicitari pe care le-ați putea avea, utilizând datele de contact indicate la finalul acestei Note de Informare.

2 IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI
Denumire SAPIENS MEDICAL CENTER
Adresa sediu social Str. Tudor Vianu nr. 9, Sector 1, Bucuresti
Luni – Vineri: 08:00 – 20:00
CUI: 16696406
Registrul Comertului: J40/13487/2004
Reprezentant legal DUMITRESCU RUXANDRA-DANIELA,
Telefon: 0724500020
Email: office@fertilia.ro

3 DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR (DPO)
Vă rugăm să găsiți mai jos datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (denumita si „DPO ”) în cadrul SAPIENS MEDICAL CENTER și pe care o veți putea contacta în legătură cu orice aspecte referitoare la protecția Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal:
Telefon 0371610000 / 0742066952
Adresa de e-mail office@fertilia.ro

4 SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal este facută în condiții de securitate optime și în scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activității de prestare a serviciilor medicale sau aferente activității de resurse umane, a activitatii de asigurare și în subsidiar, pentru reclamă, maketing, publicitate, statistică, emitere carduri de fidelitate. De fiecare data când solicităm colectarea, ulterior prelucrarea și eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face doar în scopul menționat, pentru alte scopuri urmând să vă dați acordul.
Sursele datelor pot fi multiple: obținute direct de la pacient, obținute de la asiguratorul cu care pacientul are încheiată o poliță de asigurare de sanatate, obținute de la partenerii cu care colaborăm, de exemplu de la alte clinici medicale, etc.
Datele dumneavoastră. cu Caracter Personal indicate in sectiunea 6 de mai jos vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:
(1) Prestarea serviciilor medicale: Prestarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră, stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor și a serviciilor de sănătate și asistență socială, înregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile medicale furnizate, informarea dumneavoastră cu privire la serviciile medicale prestate, activarea si/sau ajustarea abonamentului dumneavoastra la serviciile noastre medicale, programări, identificarea dumneavoastra și a serviciilor accesate.
(2) Marketing: Informări periodice cu caracter medical sau referitoare la serviciile, promoțiile SAPIENS MEDICAL CENTER etc. (Newsletter). Prelucrarea în acest scop va fi realizata numai dacă există acordul dumneavoastra exprimat în scris și numai atât timp cât vă mentineti acest acord. Vă puteți retrage oricând acest acord accesând butonul „Dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail pe care îl veți primi de la noi sau contactandu-ne la adresa de email office@fertilia.ro.
(3) Statistica medicală: Prelucrarea în acest scop va fi realizată numai la solicitarea scrisa a instituțiilor statutului cu atribuții în domeniul statisticii. Datele dumneavoastră cu Caracter Personal rămân în continuare securizate și în deplină confidențialitate, acestea nefiind dezvăluite către terți.
(4) Îndeplinirea obligațiilor legale: Prelucrarea în vederea îndeplinirii diverselor obligații legale ale SAPIENS MEDICAL CENTER (cum ar fi: in domeniul sanatatii, securitatii, pastrarea arhivelor ori alte obligații impuse de legile în vigoare).
(5) Îmbunătățirea serviciilor: Identificarea problemelor sau a unor posibilele chestiuni relevante referitoare la serviciile existente în scopul de a le îmbunătăți, implementarea noilor servicii sau a îmbunătățirilor aduse celor existente, solutionarea sesizarilor formulate de dumneavoastră.
(6) Evidența financiară: Eliberarea documentelor financiar-contabile către dumneavoastra (spre exemplu: bonuri sau facturi fiscale), încasarea plăților pentru serviciile de care beneficiați, recuperarea debitelor de la dumneavoastră (ceea ce poate presupune și implicarea unor terțe părți pentru recuperarea creanțelor), restituirea unor sume de bani către dumneavoastră, transmiterea de notificari legate de situația financiară/ statusul plăților, elaborarea diverselor rapoarte ori situații legate de evidențele financiare.
(7) Solutionarea disputelor: Formularea diverselor cereri/pareri in situatia aparitiei unor dispute in legatura cu serviciile prestate catre dumneavoastra si/sau referitoare la relația stabilită între dumneavoastră și SAPIENS MEDICAL CENTER.
(8) Managementul activității de audit intern si extern: derularea activității de audit extern si intern pentru verificarea activităților operaționale conform sistemului de management ISO 9001. SAPIENS MEDICAL CENTER menționează că nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastra cu caracter personal.
SAPIENS MEDICAL CENTER își asumă răspunderea și asigurarea securității numai pentru acele informații, date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal (date de sanatate; date genetice; daca este cazul, date biometrice) care sunt oferite și prelucrate de personalul SAPIENS MEDICAL CENTER (inclusiv medici si asistenti medicali) exclusiv și prin cumulul urmatoarelor coordonate:
(i) in clinica SAPIENS MEDICAL CENTER,
(ii) in sistemele/instrumentele/dispozitivele informatice si/sau electronice, hardware si software, evidentele si formularistica SAPIENS MEDICAL CENTER si
(iii) in cadrul programului de lucru al clinicii SAPIENS MEDICAL CENTER. SAPIENS MEDICAL CENTER nu este responsabil pentru prelucrarea efectuată, in orice forma, în afara coordonatelor mai sus menționate (inclusiv prin schimbul/înregistrarea de informații/date cu caracter personal in cadrul convorbirilor dintre medici si pacienti).

5 TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare ale Datelor cu Caracter Personal desfășurate de SAPIENS MEDICAL CENTER sunt următoarele:
5.1 Temeiuri pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care nu intra in categoria categoriilor speciale de date cu caracter personal (conform art. 6 din GDPR) Datele cu Caracter Personal care nu cuprind categorii speciale de date cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) sunt prelucrate de SAPIENS MEDICAL CENTER in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

(a) in principal, pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastra, înainte de încheierea unui contract sau pentru a executa un contract încheiat de SAPIENS MEDICAL CENTER cu dumneavoastră (avand ca obiect serviciile puse la dispozitie de SAPIENS MEDICAL CENTER);
(b) in cadrul comunicărilor de marketing, vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal în baza consimțământului dumneavoastra expres (acest acord este solicitat fie prin intermediul completarii unui formular în cadrul uneia din clinicile SAPIENS MEDICAL CENTER ce poate fi efectuata fie la înregistrarea inițială în baza de date; la înscrierea în formularele de pe site-ul web; etc.), astfel cum este detaliat mai sus;
(c) convorbirile prin Call-center se înregistreaza în baza consimtamantului exprimat în prealabil de catre apelant, prelucrarea avand ca scop prevenirea unor interpretari eronate ale informațiilor transmise de oricare dintre participantii la convorbire, clarificarea unor situații expuse în cadrul comunicarii telefonice în cazul în care apar indoieli sau confuzii, gestionarea situațiilor in care convorbirile conțin indicii privind atingeri care pot fi aduse securității si integrității datelor personale ale pacientului/personaei vizate;
(d) în scopul îmbunătățirii permanente a serviciilor medicale, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal aferente opiniei exprimate de dumneavoastra prin completarea formularului pus la dispoziție pe pagina de contact de pe website [https://www.fertilia.ro/contact ] se prelucrează in baza consimtamantului dumneavoastra exprimat prealabil transmiterii formularului de pe web-site;
(e) de asemenea, avand in vedere si celelalte scopuri pentru care prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, temeiul acestor prelucrări poate fi îndeplinirea obligatiilor legale ale SAPIENS MEDICAL CENTER (inclusiv cu privire la arhivare, sănătate, securitate, tinerea evidentelor, solicitarea unei autoritati publice si a altor obligații pe care legislația le impune);
(f) in anumite situatii, vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in temeiul unui interes legitim al SAPIENS MEDICAL CENTER sau al unei terte parti (cum ar fi: întocmirea evidentei serviciilor medicale; evidenta programarilor in sistemul electronic al SAPIENS MEDICAL CENTER; solutionarea cererilor si reclamatiilor primite din partea pacientilor; acordarea de asistenta medicala de urgenta; incheierea si executarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu clinici partenere pentru o oferi o cat mai mare acoperire teritoriala si a gamei de servicii medicale; managementul activitatii de audit intern si extern conform sistemului de management ISO 9001).
5.2 Derogari pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care intra in categorii speciale de date cu caracter personal (conform art. 9 din GDPR).
 In considerarea specificului activității/ serviciilor medicale prestate de catre SAPIENS MEDICAL CENTER, vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal care intra in categoria datelor speciale (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) în baza următoarelor temeiuri juridice (temeiuri ce se vor aplica suplimentar fata de temeiurile detaliate de art. 6 din GDPR):
(a) pentru îndeplinirea scopurilor legate de medicina muncii (in considerarea calitatii dumneavoastra de candidat pentru un post vacant sau de angajat al unei organizatii), in vederea stabilirii unui diagnostic medical, pentru furnizarea de asistenta medicala si/sau sociala sau a unui tratament medical, ori pentru gestionarea sistemelor si/sau a serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala;
(b) in considerarea anumitor situatii in care dumneavoastra va puteti afla (din punct de vedere fizic sau legal) si care va pot pune in dificultatea de a va exprima acordul cu privire la prelucrare (spre exemplu: situatii de urgenta), Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi prelucrate pentru a va proteja interesele vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 (c) prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (cum ar fi: protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern);
si/sau (d) prelucrarea este necesara pentru a permite constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, avand in vedere ca, pe parcursul relatiei stabilite cu SAPIENS MEDICAL CENTER, nu poate fi exclusa aparitia unor asemenea situatii in contextul serviciilor furnizate (in masura in care astfel de dispute sunt adresate instantelor judecatoresti).

6 CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE. CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu Caracter Personal care va privesc (denumite in cuprinsul acestei Note de Informare „Date cu Caracter Personal”) si care vor fi prelucrate de SAPIENS MEDICAL CENTER sunt (i) date obtinute de la potentialul angajator sau angajatorul dumneavoastra (in special in contextul serviciilor legate de medicina muncii), (ii) date obtinute direct de la dumneavoastra, in contextul serviciilor furnizate sau (iii) date / rezultate obținute ca urmare a prestarii serviciilor puse la dispoziție de  SAPIENS MEDICAL CENTER.
Informațiile cu caracter personal pe care le furnizati cu prilejul programarii telefonice, prin e-mail sau in clinica (nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, simptome, date privind analizele si investigatiile efectuate sau pe care doriti sa le efectuati, CNP) sunt înregistrate și prelucrate de  SAPIENS MEDICAL CENTER numai în masura în care aceste informații au fost oferite de dumneavoastra fara nicio constrangere si cu o prealabila informare.
SAPIENS MEDICAL CENTER nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati.
Dumneavoastra aveti obligatia de a ne transmite orice modificari care intervin la Datele cu Caracter Personal astfel incat acestea sa fie in permanenta exacte si actuale.
In cazul in care  SAPIENS MEDICAL CENTER are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatit sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.
Datele cu Caracter Personal includ urmatoarele categorii de date:
 (1) Date de contact, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu/ resedinta, numar de telefon (fix si/sau mobil) si/sau fax, adresa de e-mail, adresa de corespondenta;
 (2) Date personale, cum ar fi: data nasterii; sexul; varsta; informații despre consumul de tutun, alcool, cafeina sau droguri; informații despre mediul și modul de viata; seria si numărul actului de identitate; codul numeric personal (CNP); alte informații incluse in cartea de identitate; imagini video (obținute pe baza inregistrarilor video efectuate in spațiile SAPIENS MEDICAL CENTER, acolo unde sunt montate camere de supraveghere video); voce (pe baza înregistrărilor convorbirilor efectuate prin centrala telefonica a Centrului Medical SAPIENS MEDICAL CENTER); semnatura;
 (3) Date medicale (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal), cum ar fi: date privind sanatatea aferente serviciilor medicale prestate (precum: serviciile medicale pe care le accesati in clinica SAPIENS MEDICAL CENTER; diagnostic; rezultatele analizelor pe care vi le efectuam sau pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administram; medicul pe care il accesati sau l-ati accesat; medic recomandator; recomandari medicale; simptome; istoric medical; boli anterioare; grupa sangvina; informatii pe care ni le oferiti cu privire la membrii dumneavoastra de familie, daca este cazul); caracteristici fizice (diverse afectiuni); date genetice; date biometrice; mostre biologice; imagistica precum si orice alte informatii cu caracter medical pe care dumneavoastra ni le furnizati sau care rezulta in urma serviciilor prestate de catre SAPIENS MEDICAL CENTER;
(4) Date privind originea etnica (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal) care se prelucreaza cu prilejul furnizarii serviciilor medicale, precum testari prenatale screening/diagnostic;
(5) Date privind viata sexuala (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal) care se prelucreaza cu prilejul furnizării serviciilor medicale;
(6) Date referitoare la situatia profesionala, cum ar fi: viitorul angajator ori angajatorul curent; ocupatia/pozitia dumneavoastra; alte detalii transmise de catre viitorul angajator/ angajatorul dumneavoastra in legatura cu relatia dumneavoastra de munca;
(7) Date referitoare la calitatea dumneavoastra de asigurat, cum ar fi: calitatea dumneavoastra de asigurat/ neasigurat; asiguratorul; numarul politei de asigurare;
(8) Date referitoare la plăți, cum ar fi: detalii de facturare; numarul contului bancar; detaliile referitoare la cardul bancar (numarul cardului/ codul IBAN, data emiterii, data expirarii); sume achitate si/sau de achitat; statusul platilor;
(9) Date referitoare la relația cu SAPIENS MEDICAL CENTER, cum ar fi: istoricul relatiei cu SAPIENS MEDICAL CENTER; orice sugestii sau alte asemenea opinii pe care ni le transmiteti, fie in mod direct, fie prin intermediul unor alte mijloace de comunicare (care pot include si retele de socializare sau alte cai publice de comunicare).
 Ținem să precizăm că, in principiu, nu exista o obligatie pentru dumneavoastra de a ne furniza Datele dumneavoastra cu Caracter Personal indicate in aceasta Nota de Informare. Cu toate acestea, in masura in care nu ne oferiti Datele dumneavoastra cu Caracter Personal descrise, nu vom putea sa va punem la dispozitie serviciile medicale solicitate si/sau nu veti putea beneficia de toate facilitatile pe care SAPIENS MEDICAL CENTER vi le ofera (spre exemplu: necomunicarea numarului de telefon / adresei de e-mail nu ne va permite sa comunicam cu dumneavoastra in ceea ce priveste confirmarea/ eventualele modificari ale programarilor sau sa va transmitem rezultatul serviciilor medicale efectuate, situatii in care comunicarea sau ridicarea rezultatelor se va face la receptiile clinicilor SAPIENS MEDICAL CENTER).
 In situatia in care, in contextul serviciilor pe care SAPIENS MEDICAL CENTER le presteaza catre dumneavoastra, ne furnizati date cu caracter personal cu privire la alte persoane in afara de dumneavoastra (cum ar fi: posibilele afectiuni care au fost intalnite in familie), va aducem la cunostinta faptul ca vom trata aceste informatii ca fiind confidențiale si le vom utiliza doar in scopul prestarii serviciilor medicale catre dumneavoastra. Totodata, tinem sa va asiguram ca vom lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia acestor informații in mod corespunzator, avand in vedere si obligația SAPIENS MEDICAL CENTER de păstrare a secretului profesional/medical.

 7 DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In principiu, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi prelucrate de catre SAPIENS MEDICAL CENTER. Avand insa in vedere atat complexitatea serviciilor puse la dispozitia dumneavoastra de catre SAPIENS MEDICAL CENTER, apartenenta acesteia la un grup de societati care furnizeaza servicii medicale similare sau complementare celor puse la dispozitie de  SAPIENS MEDICAL CENTER, precum si necesitatea SAPIENS MEDICAL CENTER de a apela la anumiti parteneri externi care ofera suport in desfasurarea activitatii SAPIENS MEDICAL CENTER, dorim sa va informam ca Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice, pentru a fi prelucrate in scopurile detaliate in aceasta Nota de Informare. Luand in considerare contextul relatiilor stabilite de SAPIENS MEDICAL CENTER cu partenerii sai (fie parte din grup sau din exteriorul grupului), precum si posibilitatea aparitiei unor diverse modificari in ceea ce priveste aceste relatii, nu este fezabila identificarea nominala a tuturor acestor parteneri, acestia urmand a fi mentionati generic, in functie de relatia stabilita/ potentiala cu SAPIENS MEDICAL CENTER. In acest sens, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pot fi transmise catre:
(1) Medici colaboratori si furnizori de servicii medicale acreditati Serviciile medicale pot fi oferite si prin furnizori de servicii medicale (inclusiv furnizori de servicii medicale de urgenta – ambulanta) acreditati – medici colaboratori si clinici partenere ai/ale SAPIENS MEDICAL CENTER – din tara sau din afara tarii. In acest sens, va informam ca datele/ informatiile privind starea dumneavoastra de sanatate, probele biologice, indiferent de continutul sau volumul acestora, vor putea fi comunicate catre furnizori de servicii medicale acreditati din tara sau din alte state (indiferent ca este vorba de un stat din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene), conform dispozitiilor legale aplicabile.
SAPIENS MEDICAL CENTER depune toate eforturile pentru a se asigura ca medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale acreditati respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal. Anterior efectuarii serviciului medical, acolo unde se impune potrivit dispozitiilor legale, veti primi formularul „Acordul pacientului informat” prin care vi se vor aduce la cunostinta date si informatii privind partenerul SAPIENS MEDICAL CENTER si contextul prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal de catre acesta.
 (2) Situatia institutiilor si/sau autoritatilor judecatoresti, de cercetare, supraveghere si control In masura in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate SAPIENS MEDICAL CENTER de diverse organe si/sau institutii (spre exemplu: organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, securitate sociala, instante de judecata, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control), SAPIENS MEDICAL CENTER are obligatia de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere. In plus, este posibil ca, in anumite situatii, astfel de date/informatii sa fie necesar a fi puse la dispozitie fara o solicitare prealabila a acestor institutii, organe si/sau autoritati, situatii in care SAPIENS MEDICAL CENTER va transmite datele/ informatiile necesare, in conformitate cu cerintele legale.
(3) Alte companii din grupul din care face parte SAPIENS MEDICAL CENTER In contextul activitatii SAPIENS MEDICAL CENTER, Datele cu Caracter Personal vor putea fi transmise si catre diverse entitati din grupul la care SAPIENS MEDICAL CENTER este afiliata, fie ca sunt din Romania sau din afara tarii.
(4) Asiguratori, alti parteneri  Entitati din Romania sau din alte state, in contextul serviciilor medicale de care ati beneficiat in cadrul SAPIENS MEDICAL CENTER si/sau in cadrul partenerilor sai (acolo unde este cazul).  Institutii interne si internationale abilitate pentru derularea serviciilor de migrare.
(5) Alti destinatari SAPIENS MEDICAL CENTER poate, de asemenea, sa prezinte Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti, cum ar fi: furnizori de servicii de suport IT sau servicii tehnice si organizationale in legatura cu activitatile legate de intretinerea echipamentelor medicale, furnizori de servicii de marketing, servicii de plata, servicii de arhivare, consultanti legali, auditori, consultanti in domeniul financiar-contabil sau catre alti consultanti ai Societatii si/sau ai unor entitati din cadrul grupului din care clinica SAPIENS MEDICAL CENTER face parte, in legatura cu operatiuni extraordinare de afaceri (de exemplu, in cazul unor fuziuni, achizitii si altele asemenea), cu care Societatea si/sau respectiva entitate din grupul SAPIENS MEDICAL CENTER va incheia acorduri de confidentialitate, in mod corespunzator (in masura in care nu vor fi aplicabile anumite cerinte/garantii legale si/sau statutare de confidentialitate in privinta acestora).  De asemenea, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor putea fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice din Romania sau din afara tarii in contextul necesar pentru constatarea, exercitarea si/sau apararea unui drept al SAPIENS MEDICAL CENTER sau al altei entitati din cadrul grupului SAPIENS MEDICAL CENTER in instanta. Tinem sa va asiguram ca Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si/sau a partenerilor acesteia si va solicita ca acesti furnizori/ parteneri sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal la care au acces si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. In situatia in care operatiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi efectuate de catre SAPIENS MEDICAL CENTER prin intermediul unor persoane imputernicite de aceasta, SAPIENS MEDICAL CENTER se va asigura de respectarea cerintelor specifice impuse de dispozitiile art. 28 din GDPR, asigurandu-se, printre altele, ca (i) operatiunile respective de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sunt efectuate in baza unui contract care sa adreseze chestiunile specifice relatiei operator-imputernicit, conform GDPR iar (ii) persoana imputernicita va efectua prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in baza instructiunilor SAPIENS MEDICAL CENTER.

8 TRANSFERUL CATRE STATE TERTE

In anumite situatii specifice, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi transferate catre entitati situate in alte state din cadrul Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, pentru a efectua diverse analize specializate in contextul serviciilor prestate de SAPIENS MEDICAL CENTER catre dumneavoastra. In principal, astfel de transferuri ale Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi efectuate catre entitati situate in Grecia, Franta, Germania, Anglia sau Italia. De asemenea, exista situatii cand Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi transferate si catre entitati din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European (cum ar fi: Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Noua Zeelanda), tot in scopul efectuarii unor analize specifice solicitate in contextul serviciilor furnizate de SAPIENS MEDICAL CENTER. In astfel de cazuri ne vom asigura ca sunt aplicabile garantii adecvate pentru a permite transferul in mod corespunzator, conform cerintelor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal (garantii care pot include: aplicarea unor clauze contractuale standard de protectie a datelor sau existenta unei decizii a Comisiei Europene adoptata in acest sens). In fiecare caz si in vederea efectuarii transferului efectiv, pacientul este incunostiintat prin Acordul Pacientului Informat si solicitat sa-si exprime acordul/dezacordul aferent situatiei impuse de serviciul medical respectiv, de starea de sanatate etc.

9 PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Intentionam sa pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal exacte si actualizate. De asemenea, ne straduim sa pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Nota de Informare sau decat durata prevazuta de legislatia in vigoare.
In acest sens, va informam ca vom stoca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru intreaga perioada a relatiei stabilita cu dumneavoastra dar si ulterior, pentru o anumita perioada de timp, in considerarea prevederilor legale aplicabile. Astfel, Datele cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru o perioada cuprinsa intre 2 luni si 100 de ani (perioada de retentie extinsa fiind aplicabila, in principiu, documentelor cu caracter medical care trebuie pastrate pentru astfel de perioade), conform legislatiei in domeniu, in conditii de maxima securitate. In masura in care anumite Date cu Caracter Personal sunt incluse in sau au legatura si cu anumite documente contabile ale Societatii, pentru care trebuie respectata o perioada de pastrare specifica (spre exemplu 5 sau 10 ani), respectivele Date cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru respectivele perioade aplicabile.

10 DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CEEA CE PRIVESTE DATELE CU CARACTER PERSONAL
In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi principale:
(1) Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).
(2) Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.
 (3) Dreptul la stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal ce poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.
(4) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar Societatii sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dumneavoastra va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Societatea nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal in scopurile mai sus mentionate dar dumneavoastra solicitati Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.
(5) Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Societatii sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori (ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri.
(6) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, ceea ce inseamna ca, in calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veti face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.
(7) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita mutarea, copierea sau transferul Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal existente in baza de date a Societatii catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate.
(8) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente. Va puteti exercita drepturile mentionate la pct. (1) – (8) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata si inregistrata la SAPIENS MEDICAL CENTER, utilizand urmatoarele date de contact (in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor):
Denumire SAPIENS MEDICAL CENTER, sediul social in Str. Tudor Vianu nr. 9, Sector 1, Bucuresti
Program de lucru: Luni – Vineri, 08:00 – 20:00
Telefon: 0371610000 / 0724500020
Email: office@fertilia.ro
In solicitarea dumneavoastra, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa (care poate fi si o adresa de posta electronica) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal. Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni de comunicare. In cazul in care nu este posibila respectarea termenului mai sus mentionat, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru solutionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.

11 INEXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMAT

Avand in vedere specificul relatiei stabilita intre SAPIENS MEDICAL CENTER si dumneavoastra, va informam ca nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

12 MODIFICARI ALE NOTEI DE INFORMARE

In cazul in care ne vom schimba substantial practicile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sau prezenta Nota de Informare, vom emite o Nota de Informare revizuita si/sau vom lua alte masuri pentru a va notifica cu privire la respectivele modificari, in conformitate cu legislatia aplicabila.